فوریه 3, 2018 پیام قربانپور 5دیدگاه

امانمان نمی‌دهند این برچسب‌ها. از قدیم‌الایام دنبالشان بوده‌ایم. ردپایشان را در دوران تحصیل به وضوح می‌شود دید. شاید اشکال از پدران و مادرانمان بود که یادمان دادند به دفتر‌ها و کتابهایمان برچسب بزنیم. بعدها موقع یکی از همین برچسب زدن‌ها یکی از برچسب‌ها به خودمان چسبید و این شد آغاز ماجرا. شاید هم از قبل‌تر‌ها شروع شده بود! ما تهرانی‌ایم ما ترکیم ما گیلکیم ما بلوچیم ما ایرانی‌ایم ما عربیم ما آمریکایی‌ایم ما پورشه سواریم ما پراید سواریم ما اسب‌سواریم ما کاخ نشینیم ما آسمان‌جلیم ما بی‌فرهنگیم ما متمدنیم ما مسلمانیم ما یهودی‌ایم ما بی‌دینیم ما بی‌خداایم ما راست‌گراایم ما…