پیام قربانپور، علاقه‌مند به کامپیوتر، هنر و طبیعت.